Volgt Boxmeer Sint Anthonis?

Vrijdag 06 maart 2020

Op donderdag 5 maart is in de gemeenteraad van Sint Anthonis een motie aangenomen die het college van B&W oproept om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen. Dit is een initiatief afkomstig van de minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven. En beoogt om de komende jaren alles in het werk te stellen om de lucht in Nederland schoner te krijgen.

Wethouder Bollen van de gemeente Sint Anthonis zal in de komende weken de motie in de raad terug laten komen als een voorstel. Hij gaat ook in overleg met andere gemeentes in het Land van Cuijk.

De steun in de raad was niet unaniem. Het CDA wil tijd nemen om het akkoord goed te bestuderen. En een reactie geven als het onderwerp in de raad opnieuw besproken wordt. 

De gemeente Boxmeer heeft een poos terug besloten om het Schone Lucht Akkoord niet te tekenen, omdat deze gemeente vindt dat al aan de normen voor de kwaliteit van lucht wordt voldaan. 

PK vindt dat hier opnieuw naar gekeken moet worden. Zeker in het vooruitzicht van de herindeling is het verstandig om gezamenlijk op te trekken. 

De normen voor schone lucht worden nu blijkbaar gehaald, maar het doel moet zijn om de lucht nog schoner te krijgen. Met zo'n akkoord blijven we met z'n allen scherp om dat doel te bereiken. Want schone lucht is een voorwaarde voor gezond leven. Ook in het Land van Cuijk.

in de bijlage is een brochure opgenomen die over het akkoord gaat.