Raden stemmen in met herindelingsontwerp

Donderdag 09 april 2020

Op donderdag 9 april hebben de vier raden van de gemeentes die vanaf 1 januari 2022 de nieuwe gemeente Land van Cuijk gaan vormen, ingestemd met het herindelingsontwerp. Ook PK heeft zich achter dit voorstel geschaard. Drie raden stemden unaniem in. In de raad van Boxmeer stemde de fractie van de SP tegen. 

Deze vergadering kende een heel bijzondere wijze van bijeenkomen. Namelijk via een beeldverbinding. Dit vanwege de maatregelen die genomen zijn om de coronacrisis het hoofd te bieden. Samenkomsten zijn immers niet toegestaan. Hier en daar allemaal wat onwennig, maar al met al een geslaagde onderneming. Maar zoals een van de raadsleden opmerkte: fysiek bij elkaar komen blijft de voorkeur houden. 

Deze digitale vergadering werd gehouden om de voortvarendheid in het proces te houden. In juni kan dan een volgende stap worden gezet. Vanwege de coronacrisis werd wel de zorg geuit dat de kwaliteit van de nog te nemen besluiten boven alles gaat. Dit is ook in een motie beschreven die door de raad werd aangenomen. Als de crisis heel lang gaat duren, komt er een ijkmoment waarop alle betrokken gemeentes kunnen besluiten om de herindeling uit te stellen. Ook PK kan zich hierin vinden.

Er gaat nog heel wat water door de Maas, voordat we met recht kunnen spreken van een goede bestuurlijke start in de nieuwe gemeente. Vooral de wijze waarop burgers betrokken gaan worden in de democratie van de gemeente Land van Cuijk blijft voor ons van groot belang voor het succes van de nieuwe gemeente.