Vliegbasis ‘de Peel’ opnieuw in gebruik?

Donderdag 11 juni 2020

Het Ministerie van Defensie wil vliegbasis ‘de Peel’ in 2022 reactiveren. Deze basis ligt ongeveer op de grens tussen Limburg en Noord-Brabant en is de laatste jaren alleen in gebruik als de plaats waar luchtdoelraketten zijn gestationeerd. Daar merken we weinig van.

Dat gaat veranderen als deze basis weer gebruikt gaat worden voor jacht- en transportvliegtuigen. De belangrijkste reden is dat de huidige Nederlandse militaire vliegvelden aan de limiet zitten wat betreft de capaciteit om oefenvluchten uit te mogen voeren. Mede door de komst van het nieuwe jachtvliegtuig de F35 (de ‘joint fight striker’) is men op zoek gegaan naar alternatieven en zo kwam vliegbasis ‘de Peel’ weer in beeld.

De bedoeling is dat gedurende een aantal weken per jaar vanuit deze vliegbasis oefenvluchten gemaakt gaan worden. De vliegtuigen zelf blijven op andere bases gestationeerd. En komen dus verspreid over het jaar naar ‘de Peel’. 

Nu is er sprake van de fase waarin alles voorbereid wordt. Begin dit jaar bijvoorbeeld heeft een vertegenwoordiger van het ministerie in Boxmeer  voorlichting gegeven over de plannen. 

Tijdens de avond zelf bleek al dat er veel ongerustheid heerst, met name onder inwoners van Overloon, Maashees, Vierlingsbeek, Holthees, Vortum-Mullem en Groeningen. En ook inwoners van Venray, Deurne en Gemert-Bakel hebben laten blijken niet blij te zijn met de komst van de vliegtuigen.  Allemaal plaatsen die te maken kunnen krijgen met (geluids)overlast.  

De gezamenlijke dorpsraden van de plaatsen in het ‘zuiden’ van Boxmeer hebben al in een vroeg stadium de ongerustheid hierover geuit.

PK Boxmeer heeft deze zaak ook opgepakt en o.a. vragen gesteld aan het college. Alle mogelijke gevolgen moeten goed onderzocht worden. Er komt in ieder geval een 'milieu effect rapportage' (MER), maar ook een 'maatschappelijke kosten baten analyse' (MKBA).

In een MER wordt natuurlijk vooral gekeken naar de gevolgen voor het milieu. In een MKBA wordt de vraag gesteld: wat leveren verschillende beleidsalternatieven op voor de maatschappij als geheel en wat kosten ze? Wie draagt de kosten en wie geniet de baten? 

Samen geven de onderzoeken een antwoord op de vraag wat de gevolgen kunnen zijn voor de inwoners en wat er misschien moet gebeuren om die gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Het is ook goed om te melden dat de betrokken gemeentes (Boxmeer, Gemert-Bakel, Venray en Deurne) hierin gezamenlijk optrekken.

PK Boxmeer is van mening dat er zorgvuldige afwegingen gemaakt moet worden, waarbij het woonplezier, de gezondheid en de economische positie van de inwoners zelf richtinggevend moeten zijn. 

We blijven het volgen!