Raad Boxmeer neemt motie over schone lucht aan

Maandag 15 juni 2020

De gemeenteraad van Boxmeer heeft een motie aangenomen over aansluiting bij het ‘schone lucht akkoord’. Deze motie, ingediend door PK en VVD, werd door de hele raad aangenomen. 

Het college wordt opgeroepen om alles in het werk te stellen om het ‘schone lucht akkoord’ te ondertekenen.

Op 6 maart berichtten wij op deze site over dit akkoord. Ook Sint Anthonis overweegt dit akkoord te ondertekenen.Toen sprak PK al de wens uit de weg van Sint Anthonis te willen volgen.

Ook in het licht van de aanstaande herindeling is het goed dat op dit gebied eensgezindheid bestaat. Want schone lucht verwezenlijken houdt niet op bij de gemeentegrenzen! 

Het college van B&W wordt in de motie opgeroepen om voor 31 juli 2020 in overleg te treden met de aanstaande fusiepartners om - als dat nog niet zou zijn gebeurd - aansluiting bij het akkoord te tot stand te brengen. En als er geen overeenstemming met hen wordt bereikt,  een eigenstandig voorstel aan de gemeenteraad van Boxmeer voor te leggen om het akkoord te tekenen. 

In het bericht van 6 maart kunt u via de bijlage teruglezen waarover dit akkoord gaat. Het ondertekenen is een mooie stap op weg naar een gezonder leefklimaat in de regio. 

Hieronder vindt u de motie zelf.