Mannekino als excuus

Dinsdag 23 juni 2020

Sinds jaar en dag bevindt zich in Oeffelt het Open Jeugd Centrum (OJC) ‘ Mannekino’. De bedoeling is dat dit centrum wordt opgenomen in gemeenschapshuis ‘De Kleppenburg’. PK ondersteunt van harte deze samenbundeling, maar heeft vraagtekens bij de financiering daarvan.

Daarom stemde de fractie tijdens de laatste raadsvergadering tegen een voorstel van het college van B&W om een krediet ter beschikking te stellen ten behoeve van onder andere de inpassing van ‘Mannekino’ in het gemeenschapshuis. 

Dit krediet wordt namelijk niet in zijn geheel gebruikt voor de inpassing, maar voor de uitbreiding van de podiumvoorziening. Dit podium staat niet op de wensenlijst van het jeugdcentrum. Wel is het een wens van de Kleppenburg zelf. 

Pk is van mening dat op verkeerde gronden het krediet gebruikt wordt voor een voorziening die niet nodig is voor de inpassing. Dat lijkt allemaal peanuts, maar de besteding van publieke middelen moet - naar de mening van PK - altijd gemeten worden naar o.a. de rechtmatigheid van de besteding van die middelen. Mannekino wordt als stoplap gebruikt om een andere voorziening te financieren.