Is verlenging A77 de oplossing?

Vrijdag 28 februari 2020

Er komt volgens berichten in de Gelderlander van 28 februari misschien een nieuwe lobby op gang om de overheid zo ver te krijgen dat de A77 verlengd wordt in de richting van Uden. N-wegen slibben volgens de voorstanders van deze verlenging steeds meer dicht. Rondwegen zijn volgens hen niet het antwoord daarop. In het verleden is al geprobeerd deze verlenging voor elkaar te krijgen, maar die pogingen zijn allemaal gestrand. Het argument nu is dat de verkeersdrukte in de regio alleen maar toegenomen is. De A73 bijvoorbeeld is een steeds meer gebruikte verkeersader. 
 

PK is van mening dat er eerst gekeken moet worden naar het grotere plaatje. Asfalt alleen is niet de oplossing. Wat zijn de mogelijkheden t.a.v. andere  vervoersmiddelen? Welke impulsen kunnen er gegeven worden aan het openbaar vervoer? Hoe kunnen verschillende mogelijkheden (OV, auto, fiets) slim aan elkaar worden verbonden? 

Een snelweg aanleggen heeft  een enorme invloed op de toch al kwetsbare natuur in deze regio. En ook negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de lucht. Voordat we over aanleg besluiten, moet ook daar goed naar gekeken worden. Aanleg lijkt aantrekkelijk, maar leidt het op de duur tot verbetering van de totale levenskwalliteit in onze regio? En: leidt de aanleg juist tot een nog grotere druk op de andere wegen? Waar dan ook weer aanpassingen nodig zijn. 
 

Kortom: er moeten nog heel wat belangrijke vragen beantwoord worden. Dit gekoppeld aan het feit dat in meerjarenplannen van de centrale en provinciale overheid een verlenging niet wordt genoemd.