Schilderspad in Boxmeer dicht voor fietsers

Vrijdag 21 februari 2020

De gemeente Boxmeer heeft besloten om het Schilderspad te sluiten voor fietsers. Dit pad is tot nu toe een verbinding die langs het spoor loopt, van ongeveer de Floralaan naar de Spoorstraat. Juist daar komt het pad uit op een zeer druk en gevaarlijk verkeerspunt. ProRail, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor aanleg en onderhoud van de spoorwegen, heeft om de sluiting gevraagd. Overal is het bedrijf bezig om gevaarlijke spoorwegpunten aan te pakken. Dus ook in Boxmeer. Daarvoor is ook geld beschikbaar.

Daarbij komt dat men al een voorschot neemt op de aanpassingen die nodig zijn als de spoorverbinding tussen Venlo en Nijmegen voorzien zal worden van elektrische bovenleiding en op een aantal plaatsen het spoor verdubbeld gaat worden. Voor die verdubbeling  is ook de ruimte nodig tussen het Schilderspad en het huidige  spoor. 

De voorgenomen sluiting heeft in de zomer van 2019 veel stof doen opwaaien. De wijkraad-west voelde zich overvallen door dit besluit. De grootste zorg hebben de bewoners over de veiligheid van de vele fietsers die gebruik maken van dit pad. Met name veel schoolgaande jeugd richting het Elzendaalcollege, het Praktijkcollege en Metameer. Zij zullen voortaan door de Rembrandt van Rijnstraat de drukke Spoortstraat moeten oversteken. Of zij gaan op zoek naar oversteekpunten die ook gevaarlijk zijn. De basisschool de Peppels/Canadas die aan de Rembrandt van Rijnstraat ligt, heeft  over de situatie die nu ontstaat, ook haar zorgen uitgesproken. 

Een belangrijk kritiekpunt van de wijkraad is dat de gemeente weinig tot geen overleg heeft gevoerd over dit besluit. Terwijl het zoveel mensen treft. De 'nieuwe' fietsroute is qua veiligheid geen verbetering, zo stellen de critici. Zij stellen voor om op de plek van het Schilderspad een fietstunnel aan te leggen. Dat is volgens hen de meest veilige oplossing. Dat lijkt ook door deskundigen ondersteund te worden. De vraag is of het op die plek haalbaar is. En dat het een prijzige oplossing is. 

PK heeft ervoor gepleit om mogelijke oplossingen in een groter geheel te onderzoeken. En te kijken naar de totale verkeerssituatie in Boxmeer. Dit is nu de volgende stap die de gemeente zet. Dit in combinatie met de sluiting van het Schilderspad. Omdat de veiligheidssituatie op de kruising met de Spoorstraat en de nabij gelegen spoorwegovergang volgens de gemeente daarom vraagt.