Herindeling slaagt bij meer burgerbetrokkenheid

Vrijdag 14 februari 2020

Zoals het er nu uitziet, gaan 4 gemeentes (Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Anthonis) op 1 januari 2022 fuseren tot een gemeente: Land van Cuijk. In het najaar van 2021 vinden dan verkiezingen plaats voor de nieuwe gemeenteraad, die gaat bestaan uit 35 leden.

Een reden voor herindeling die vaak wordt genoemd, is de kracht die uitgaat van het grotere geheel. Je positie als gemeente wordt sterker in Den Bosch en in de gemeente zelf kan nog meer kwaliteit van bestuur en beleid bereikt worden.

Allemaal waar, maar bij PK gaat het er vooral om dat de inwoners meer invloed op het bestuur krijgen. Anders gezegd: bestuur en beleid beginnen altijd bij de inwoners zelf. Dat leidt tot een veel grotere betrokkenheid.

Daarom is het ook heel belangrijk dat de nieuwe gemeente laat zien waar ze voor staat en wat ze samen met de inwoners de komende decennia wil realiseren. Voor PK zijn daarbij altijd 3 dingen leidend: sociale gelijkheid, een duurzame samenleving/economie en burgerbetrokkenheid.