Thomas van der Meer

Thomas is raadslid sinds de verkiezingen van 2018. Hij is 29 jaar.

Naast zijn raadslidmaatschap is hij werkzaam als business consultant bij Flexian organisatieadvies. Thomas is deskundig in human-capital vraagstukken: teamontwikkeling, persoonlijke groei en werving/selectie.

Vanuit de raad is hij lid van de regiegroep die de gemeentelijke fusie tussen Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Boxmeer vorm geeft. Hij is in dit verband voorzitter van de werkgroep 'raad en organisatie'.

Thomas is binnen de fractie verantwoordelijk voor de domeinen jongeren, onderwijs, ondernemen, economie, wonen en milieu.